Blog BIURO BORYS – księgowość, rachunkowość Gdynia

Profesjonalni księgowi, audytorzy i księgowi Gdynia i Berlin (Niemcy).
Polski i Niemiecki system podatkowy jest skomplikowany: znajdź anglojęzycznego księgowego, który pomoże przy rocznym zeznaniu podatkowym i doradzi w zakresie statusu podatkowego freelancerów i nowych firm. Biuro rachunkowe i pracujący tam księgowi oferują również wsparcie w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i płac. Niemieckie słowo określające księgowego podatkowego to Steuerberate.

Abyś mógł w pełni skoncentrować się na swoim zawodzie, a jednocześnie mieć pewność, że urząd skarbowy nie stanie Ci na drodze, zadbamy o Twoje zobowiązania podatkowe.

Oto, co dla Ciebie robimy:

Doradztwo podatkowe dla freelancerów.

Ustalenie dochodu i zabezpieczenie Twojego prawnego obowiązku prowadzenia ewidencji
Jeśli chciałbyś mieć pewność, że Twoje opodatkowanie opiera się na jak najniższym zysku, a jednocześnie w pełni wywiązujesz się z prawnego obowiązku prowadzenia ewidencji do celów podatkowych, to przygotowujemy Twoją roczną księgowość kasową na podstawie przekazanych przez Ciebie paragonów i ewidencji, w tym: określenie optymalnej amortyzacji środków trwałych przygotowanie wieloletnich porównań do planowania przyszłego rozwoju ekstrapolacja spodziewanych rocznych zwrotów i przewidywanych zobowiązań podatkowych

Regularne zaliczkowe deklaracje VAT / roczne deklaracje VAT
Jeśli chcesz mieć pewność, że wykorzystujesz każdą okazję do odzyskania podatku naliczonego z urzędu skarbowego przy zachowaniu wszystkich terminów i terminów płatności to przygotowujemy miesięczne / kwartalne zeznania podatkowe z góry na podstawie rachunków i dokumentów, które nam przekazałeś regularne prowadzenie ksiąg rachunkowych
sprawdzenie, czy Twoje rachunki spełniają wymogi ujawniania podatku VAT określenie miesięcznego / kwartalnego zysku
ekstrapolacja zysku i oczekiwanych zobowiązań z tytułu podatku dochodowego przygotowujemy Twoją roczną deklarację VAT zawierającą:
sprawdzenie krzyżowe twoich przedpłat z urzędem skarbowym
zbadanie odpowiedniej oceny podatkowej i, w razie potrzeby, wniesienie sprzeciwu

nadrabiamy zaległe zeznania podatkowe, które były zaniedbane przez długi okres czasu iw ten sposób w razie potrzeby odzyskujemy dla Ciebie pieniądze

Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych
Jeśli chcesz mieć pewność, że w pełni wykorzystałeś wszystkie dostępne Ci ulgi podatkowe, a więc płacisz tylko to, co jest absolutnie konieczne z tytułu podatków, to przygotowujemy Twoje zeznanie podatkowe i / lub oświadczenie o odrębnym ustaleniu podstawy opodatkowania, badając wszystkie opcje podatkowe na Twoją korzyść Jeśli Twój obecny rozwój gospodarczy różni się od tego z poprzednich lat, to sprawdzamy, czy konieczna jest korekta Twoich zaliczek na podatek, a następnie w porozumieniu z Tobą składamy odpowiednie wnioski o korektę
Możesz nam również powierzyć badanie ocen podatkowych i, w razie potrzeby, składanie odwołań.

Księgowanie wynagrodzeń
Jeśli chcesz mieć pewność, że odcinki wypłaty dla Twoich pracowników są załatwiane terminowo i zgodnie z prawem, bez przekroczenia terminów raportowania w urzędzie skarbowym lub kasach chorych, to przygotowujemy dla Ciebie bieżącą księgowość płacową obejmującą:
wszystkie regularne i roczne zeznania do urzędu skarbowego i zakładów ubezpieczeń społecznych roczne certyfikaty dla Twojego personelu
zarządzanie kontami płacowymi pracowników zapewnienie miesięcznych obliczeń wynagrodzenia.
Jeśli chcesz zoptymalizować koszty pracy i / lub zwiększyć zatrudnienie lub przeprowadzić restrukturyzację, to przygotowujemy dla Ciebie pomoce decyzyjne w postaci:

obliczenia wynagrodzenia z góry
alternatywne budżety
różnice kosztów – porównanie alternatywnych metod płatności w przypadku nowych stanowisk

Doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i doradztwo podatkowe
Jeśli nie masz pewności, jakie konsekwencje podatkowe mają Twoje plany dotyczące przedsiębiorczości lub jeśli masz izolowany problem podatkowy, to doradzamy z punktu widzenia zarządzania podatkowego i biznesowego w wybranych indywidualnych kwestiach w razie potrzeby,

np .:
czy lub kiedy podlegasz podatkowi VAT
jakie są zalety i wady bycia małym biznesmenem
czy rzeczywiście możesz podlegać podatkowi handlowemu i czy możesz tego uniknąć
jak uzyskać najkorzystniejsze ulgi podatkowe w biurze domowym
itp