Oferta

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie karty podatkowej,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i ich wysyłka elektroniczna,
 • sporządzanie zeznań rocznych,
 • sporządzanie sprawozdania z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 • sporządzanie sprawozdań GUS.
 • …i inne usługi księgowe