Kategorie
Bez kategorii

Odszkodowanie powypadkowe i medyczne – sprawdź ofertę Meditor!

Początkowo proces dochodzenia roszczeń o odszkodowanie z tytułu wypadku samochodowego może wydawać się zniechęcający. Mamy jednak duże doświadczenie w zakresie roszczeń z tytułu wypadków drogowych i możemy przeprowadzić Cię przez początkowe etapy. Robiliśmy to już wcześniej wiele razy, w rzeczywistości prawie codziennie, a znajomość systemu prawnego przez naszych prawników zapewni profesjonalne załatwienie Twojej sprawy. Jeśli po omówieniu Twojego wypadku samochodowego dojdziemy do wniosku, że przysługuje Ci prawo do odszkodowania za wypadek samochodowy, a my zajmiemy się Twoim roszczeniem na podstawie umowy No Win No Fe, należy podjąć szereg działań, aby kontynuować. Po pierwsze, zorganizujemy bezpłatne badanie lekarskie w Twojej okolicy w celu oceny ciężkości obrażeń i szacowanego czasu rekonwalescencji. W wielu przypadkach jesteśmy w stanie uzyskać wcześniejszą częściową rekompensatę na pokrycie bezpośrednich kosztów, takich jak fizjoterapia, jeśli jest to wymagane – które można również zorganizować w placówkach w Twojej okolicy. Proces gromadzenia dowodów na odszkodowanie będzie obejmował pełną relację z wypadku samochodowego, kiedy to się wydarzyło, gdzie się wydarzyło i dlaczego się wydarzyło. W stosownych przypadkach pomożemy Ci również w gromadzeniu zdjęć i zeznań świadków, które wraz z dokumentacją medyczną będą stanowić podstawę dowodów w celu udowodnienia zaniedbania. Zdecydowana większość roszczeń z tytułu wypadku samochodowego zostanie rozstrzygnięta poza sądem, jeśli istnieją mocne dowody świadczące o zaniedbaniu i odpowiedzialności. Jeśli pozwany wystąpi o pozasądowe rozwiązanie, omówimy z jego przedstawicielami odpowiednią ugodę odszkodowawczą. W przypadku gdy zaniedbanie jest przedmiotem sporu lub może nastąpiło wspólne zaniedbanie z innymi stronami, Twoja sprawa trafi do sądu. Mamy bogate doświadczenie w sprawach sądowych o odszkodowanie, w których możesz zostać wezwany do złożenia zeznań i możesz być pewien, że będziemy tam, aby wspierać Cię na każdym kroku.